• +40 729 151 532
  • office@evobrand.ro

REGULAMENTE

REGULAMENT CONCURS „INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!”

16-31 OCTOMBRIE 2019

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei „INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!”- denumită în continuare Concurs, esteSC EVOBRAND SRL, cu sediul in Craiova, pct. De lucru Stefan cel Mare, nr.12, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1200/2011, CUI : RO 28692742, reprezentata prin Camelia CIOCANARU- Director.

2.Premii

Premiul oferit în cadrul concursului este un troler voiaj.

ATENTIE:

In cazul in care castigatorii nu isi revendica premiile in termen de 4 (patru) zile lucratoare de la extragere, respectiv de la anuntarea castigatorului pe pagina de facebook EvoBrand, acestia isi vor pierde dreptul asupra premiilor. Regulamentul de participare este disponibil pe pagina www.evobrand.ro, în mod gratuit, oricărui solicitant.

IMPORTANT!

Prin acceptarea premiului primit în cadrul „INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!”, câștigătorul își oferă acordul expres de a fi fotografiat iar imaginile rezultate să fie utilizate în campaniile de comunicare organizate de EvoBrand: facebook, testimoniale, presa online, site-ul  EvoBrand (www.evobrand.ro).

Premiul castigat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În urma extragerii daca castigatorul este din Craiova, ridicarea premiului se va face personal, în cazul în care câştigătorul este din alt oras, premiul va fi livrat prin curier.

Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal, individual, între câştigător şi Organizator.

3.  Perioada de desfăşurare a concursului „INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!”este 16-31 octombrie 2019, conform prezentului regulament.

4. Dreptul de participare si efectele juridice

La concursul „ INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!”participănumai persoanele fizice, majore.

ATENTIE! Nu au drept de participare la acest concurs următoarele persoane: angajaţii Organizatorului, respectiv angajatii SC EVOBRAND SRL, precum şi membrii familiilor acestora.

In cazul in care un castigator la concurs se dovedeste a fi angajat al Organizatorului, respectiv EVOBRAND, sau este ruda de gradul I pana la II al oricarei categorii enumerate mai sus, acesta isi pierde titlulatura de castigator al concursului.

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

In cazul in care castigatorul premiului este minor, acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul premiului este incapabil (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. 

Organizatorul concursului este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezentul concurs.

5. Mecanismul Concursului

Pentru obținerea premiului, concurentii trebuie:

LIKE & SHARE public postări

LIKE paginilor FACEBOOK EVOBRAND si Evenimente Craiova

Etichetarea într-un comentariu la postare a 3 prieteni/e de călătorie şi destinaţia preferată de weekend!

In cazul in care un participant nu respecta toti pasii de mai sus, Organizatorul nu va valida inscrierea acestuia in concurs.

Castigatorii vor fi extrasi prin tragere la sorti, in data de 01 noiembrie 2019. Numele castigatorului va fi publicat pe pagina de facebook Evo Brand 

Toate materialele rezultate în urma concursului devin proprietatea Organizatorului cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute.

La finalul campaniei, respectiv pe 01 noiembrie 2019, organizatorul va realiza 1 extragere, (1 castigator);

In total va fi extras un câştigător.

6. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, numarul de telefon,) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare sau în alte campanii promoţionale. 

De asemenea, participantii îşi dau acordul să primească obiecte promoţionale sau informaţii legate de activitatea EvoBrand prin posta, posta electronica, telefon, SMS au alte mijloace de comunicare.

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Organizator în conformitate cu dispoziţiile Legii.

Prin înscrierea la acest concurs, participanţii declară expres că sunt de acord cu Regulamentul Concursului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile, campaniile sau alte acţiuni de marketing desfăşurate în viitor de către Organizator.

Participantii au dreptul de a solicita excluderea lor din baza de date, exprimandu-si in scris acesta dorinta, fara a o argumenta, pe adresa de mail: office@evobrand.ro

7. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

8. Încetarea Concursului

Concursul „ INSPIRAŢIE ŞI IDEI PENTRU VACANŢĂ!” poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.

Organizator

SC EVOBRAND SRL